+4571991077 info@agsd.dk

Kommer du på den forkerte side? Skal du bruge en ny forrude – klik her

Elbiler har ændret billandskabet i Europa drastisk i løbet af det seneste årti, men for nylig har EU indført et forbud mod salg af biler med forbrændingsmotor (benzin- og dieselbiler) fra 2035. Dette forbud vil få vidtrækkende konsekvenser for alle borgere i EU’s medlemslande, især for borgere i Danmark

Den primære årsag til dette forbud, er at mindske emissionerne fra motorkøretøjer og bidrage til at reducere luftforureningen, som er blevet stadig værre i de europæiske byer.

Selv om elbiler er betydeligt renere end andre køretøjer med forbrændingsmotor og ikke producerer de samme typer udstødningsemissioner som traditionelle biler, producerer de stadig nogle emissioner fra deres opladningssystemer, batterier og motorer.

EU i de seneste år

Desuden oplades mange elbiler i Europa med elektricitet fra kul eller andre fossile brændstoffer – en energikilde, der selv producerer emissioner. Ud over at reducere luftforureningen kan dette forbud også få økonomiske konsekvenser for Danmark og andre EU-lande.

Salget af elbiler er støt stigende, og med forbuddet på plads betyder det, at en stor del af den potentielle indtjening vil gå tabt. Elbiler er blevet stadig mere populære i EU i de seneste år på grund af deres relative prisbillighed, miljøvenlighed og bekvemmelighed.

EU har dog for nylig indført et forbud mod salg af biler med forbrændingsmotor fra 2035. Forbuddet har til formål at reducere luftforureningen fra motorkøretøjer ved at udfase dem, der drives af fossile brændstoffer

Færre emissioner

Miljømæssigt er et af hovedformålene med det nye forbud at reducere luftforureningen fra motorkøretøjer. Elbiler producerer færre emissioner end traditionelle biler med forbrændingsmotorer, men udleder stadig nogle forurenende stoffer som f.eks. nitrogenoxid (NOx) og kuldioxid (CO2).

Virkningerne af luftforurening er særlig alvorlige i byerne, hvor den er blevet sat i forbindelse med luftvejssygdomme som astma og har medført en stigning i antallet af for tidlige dødsfald.

En reduktion af luftforureningen kan således give betydelige sundhedsmæssige fordele for borgere i byområder som København, der ofte lider uforholdsmæssigt hårdt under de negative virkninger. Ud over at forbyde salg af elbiler fra 2035 har EU også opstillet planer om at reducere CO2-emissionerne i alle sektorer med 60 % inden 2030 i forhold til 1990-niveauet.

Dette omfatter initiativer som f.eks. reduktion af energiforbruget gennem mere effektive bygninger og transportsystemer, overgang til vedvarende energikilder og øget udbredelse af elbiler inden 2035 – herunder hybridbiler – hvilket skulle bidrage til at afbøde eventuelle økonomiske tab som følge af et eventuelt salgsforbud af benzin- og dieselbiler.

Europa efter år 2035

Efter 2035, vil dette skridt sandsynligvis give langsigtede miljømæssige fordele for borgerne i alle medlemsstater – herunder Danmark – og bidrage til at forbedre folkesundheden for alle, der bor der., hvis producenterne ikke længere sælger disse køretøjer i Europa efter 2035.

Det vil dog uden tvivl medføre tab af arbejdspladser i hele bilindustrien på grund af faldende efterspørgsel efter nye dele og tjenester samt afskedigelser i virksomheder, der selv fremstiller den klassiske forbrændingsmotor.

2/5 - (5 votes)

Skal din bilrude skiftes?

Få et tilbud! Vi har kun brug for din nummerplade og postnummer.

Vi har modtaget dine oplysninger og går i gang med det samme.